Bosaltım Ekipmanlari

Küçük çaplı silolarda depolanna ürünün boşaltılması için boşaltma helezonu ve dip sıyırıcı kullanılır. Boşaltma helezonu silodaki ürününün büyük bir kısmını boşaltsa da , boşaltma kapaklarına uzak kalan kısımlarda ürün kalmaktadır. Kalan ürünü boşaltmak için dip sıyırıcı kullanılır. Silo merkezine sabitlenen dip sıyırıcı kendi ekseni etrafında dönerek zeminde kalan ürünü boşaltma helezonu merkez kapağına taşır. Daha sonra ürün boşaltma helezonu ile silo dışına çıkarılmış olur. Sonrasında ürün u-helezon, zincirli konveyör veya elevatör ile istenilen yere taşınabilir.

Dip Sıyırıcı

6", 8", 10" ve 12" çaplarında üretilen dip sıyırıcılar 4,57 m'den 32,00 m'ye kadar olan silolarda kullanılabilirler. Dip sıyırıcılar istenildiğinde kolayca sökülerek aynı çapta farklı silolarda kullanılabilirler.

scroll up